TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO 10 NĂM 2012

","product_id":0,"type":0,"date":1337932268,"date_text":"9 nu0103m","link":"/hoidap/5302/345722/nhung-trang-web-nao-tra-cuu-diem-thi-vao-lop-10-nam-2012-2013-nhanh-nhi.html","num_reply":6,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"hanhphucdt","name":"anh kiet","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"dichvudt45

Bạn đang xem: Tra cứu điểm thi vào 10 năm 2012


để tra cứu giúp điểm thi xuất sắc nghiệp tuyển sinch vào lớp 10 năm học tập 2011-2012, bạn cũng có thể áp dụng các cách sau: 1.Vào web của Ssinh hoạt gd Hà Nội Thủ Đô theo điạchiỉ :


3. Tra cứu giúp qua lời nhắn SMS:

DTM 01 SBD

RỒI GỬI 6711

RẤT NHANH CÓ KẾT QUẢ!

Soạn tin: SMS DCS số-báo-danh gửi 8785

4. Đơn giản : Quý Khách chỉ cần biên soạn lời nhắn theo cú pháp sau:

AZD_10_TENTINH_SOBAODANH gửi 8749.


Để biết điểm các bạn tuân theo chỉ dẫn sau:

1. Soạn lời nhắn theo cú pháp: Để biết điểm thi vào lớp 10 hà nội.

DTM01Sốbáodanh

gửi đến6711

2. Để coi kiểu của bạn trong trường thi theo nguyện vọng 1( ko chuyên):

DTH01Sốbáodanh

gửi đến6711

3. Xem điểm chuẩn chỉnh vào trường chúng ta thi: Soạn lời nhắn với cú pháp sau:

DCM01Mã_trường

gửi đến6711

Ngay sau khi update phong cách, khối hệ thống sẽ auto gửi cho chính mình. Hệ thống hoạt động online 24/24


u0111u1ec3 tra cu1ee9u u0111iu1ec3m thi tu1ed1t nghiu1ec7p tuyu1ec3n sinc vu00e0o lu1edbp 10 nu0103m hu1ecdc 2011-2012, bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 su1eed du1ee5ng cu00e1c cu00e1ch sau: 1.Vu00e0o web cu1ee7a Su1edf gd Hu00e0 Nu1ed9i theo u0111iu1ea1chiu1ec9 :
2. Tra cu1ee9u tru1ef1c tuyu1ebfn tu1ea1i u0111u1ecba chu1ec9: http://smsvietnam giới.info 3. Tra cu1ee9u qua tin nhu1eafn SMS: DTM 01 SBD Ru1ed2I Gu1eecI 6711 Ru1ea4T NHANH Cu00d3 Ku1ebeT QUu1ea2! Sou1ea1n tin: SMS DCS su1ed1-bu00e1o-danh gu1eedi 8785 4. u0110u01a1n giu1ea3n : Bu1ea1n chu1ec9 cu1ea7n sou1ea1n tin nhu1eafn theo cu00fa phu00e1p sau: AZD_10_TENTINH_SOBAODANH gu1eedi 8749.
u0110u1ec3 biu1ebft u0111iu1ec3m cu00e1c bu1ea1n lu00e0m theo hu01b0u1edbng du1eabn sau: 1. Sou1ea1n tin nhu1eafn theo cu00fa phu00e1p: u0110u1ec3 biu1ebft u0111iu1ec3m thi vu00e0o lu1edbp 10 hu00e0 nu1ed9i. DTM01Su1ed1bu00e1odanh gu1eedi u0111u1ebfn6711 2. u0110u1ec3 coi thu1ee9 hu1ea1ng cu1ee7a bu1ea1n vào tru01b0u1eddng thi theo nguyu1ec7n vu1ecdng 1( khu00f4ng chuyu00ean): DTH01Su1ed1bu00e1odanh gu1eedi u0111u1ebfn6711 3. Xem u0111iu1ec3m chuu1ea9n vu00e0o tru01b0u1eddng bu1ea1n thi: Sou1ea1n tin nhu1eafn vu1edbi cu00fa phu00e1p sau: DCM01Mu00e3_tru01b0u1eddng gu1eedi u0111u1ebfn6711 Ngay sau khi cu1eadp nhu1eadt thu1ee9 hu1ea1ng, hu1ec7 thu1ed1ng su1ebd tu1ef1 u0111u1ed9ng gu1eedi đến bu1ea1n. Hu1ec7 thu1ed1ng hou1ea1t u0111u1ed9ng online 24/24 ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"9 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":345722,"user":{"id":1,"login_name":"haohao22","name":"hao","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"haoahao_h22805

Quý khách hàng Mến !

tất cả duy nhất nhiều trang web để cho mình tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2012, mình xin trình làng một số trong những web nhằm chúng ta biết

tra cứu điểm thi vào lớp 10 trên 24h :http://diemthi.24h.com.vn/

tra cứu vãn mau lẹ trên : http://tracuudiemthi.tk/

tra cứu vãn điểm thi qua dantri.com.vn :http://timdiemthi.com/

Hoặc chúng ta cũng có thể vào website của ssinh hoạt giáo dục thủ đô hà nội :http://hanoi.edu.vn/

Chúc các bạn đạt hiệu quả tốt nhất


cu00f3 nhu1ea5t nhiu1ec1u trang web u0111u1ec3 mang đến bu1ea1n tra cu1ee9u u0111iu1ec3m thi vu00e0o lu1edbp 10 nu0103m 2012, mu00ecnh xin giu1edbi thiu1ec7u mu1ed9t su1ed1 web u0111u1ec3 bu1ea1n biu1ebft tra cu1ee9u u0111iu1ec3m thi vu00e0o lu1edbp 10 tru00ean 24h :http://diemthi.24h.com.vn/ tra cu1ee9u nhanh hao chu00f3ng tru00ean : http://tracuudiemthi.tk/ tra cu1ee9u u0111iu1ec3m thi qua dantri.com.vn :http://timdiemthi.com/ Hou1eb7c bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 vu00e0o website cu1ee7a su1edf giu00e1o du1ee5c Hu00e0 Nu1ed9i :http://hanoi.edu.vn/ Chu00fac bu1ea1n u0111u1ea1t ku1ebft quu1ea3 tu1ed1t nhu1ea5t ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"9 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":345722,"user":{"id":1,"login_name":"sanho68","name":"minch anh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"huylinh715

*


Xem thêm: Cách Vào Mạng Khi Bị Chặn Proxy Trên Mạng Lan, Cách Truy Cập Trang Web Bị Chặn

","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"9 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":345722,"user":{"id":1,"login_name":"hoidaptructuyen","name":"u0110u00e0o Thu1ecb Luyu1ebfn","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"thientruc1280

Vũ Minch Anh
Trả lời 9 năm trước
Có điểm rùi đấy các bạn nhé


","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"9 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":345722,"user":{"id":1,"login_name":"thienthananhsang1234","name":"Vu0169 Minch Anh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"meomun_lovely64
BigC24h
Trả lời 9 năm trước
đang bao gồm điêm rùi đấy bạn ạ


","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"9 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":345722,"user":{"id":1,"login_name":"bigc24h","name":"BigC24h","company":"Cu00f4ng Ty CPhường Ttruyu1ec1n Thu00f4ng Thiu00ean Mu00e3","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"info
*


u0110u1ec3 tra cu1ee9u u0111iu1ec3m thi tu1ed1t nghiu1ec7p tuyu1ec3n sinh vu00e0o lu1edbp 10 nu0103m hu1ecdc 2012-2013, bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 su1eed du1ee5ng cu00e1c cu00e1ch sau:1. Tra cu1ee9u tru1ef1c tuyu1ebfn tu1ea1i u0111u1eccha chu1ec9: http://smsvietnam.info2. Tra cu1ee9u qua tin nhu1eafn SMS:Sou1ea1n tin: SMS DCS su1ed1-bu00e1o-danh gu1eedi 8785 Thu00f4ng tin chi tiu1ebft cu00f3 thu1ec3 coi tu1ea1i u0111u1eccha chu1ec9: http://smsvietnam giới.info ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"9 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":345722,"user":{"id":1,"login_name":"xemdiemthi2012","name":"Xem diem thi 2012","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"info