LUYEN THI VIOLYMPIC TOAN LOP 3 VONG 15


Đề thi Violympic Tân oán lớp 3 vòng 13 năm năm nhâm thìn – 2017

Đề thi Violympic Tân oán lớp 3 vòng 14 năm năm 2016 – 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 15 năm năm ngoái – năm 2016 tất cả đáp án

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào vị trí chnóng.

Bạn đang xem: Luyen thi violympic toan lop 3 vong 15

Câu 2.1: TìmX biết: X x 7 = 4396.

Câu 2.2: Tìm x biết: x : 4 = 1378.

Câu 2.3: Tìm một vài tự nhiên và thoải mái hiểu được ví như mang số đó chia mang lại 4 thì được công dụng đúng ngay số lớn số 1 có 3 chữ số.

Câu 2.4: Lan sở hữu 2 quyển vsinh hoạt, từng quyển giá bán 6000 đồng và 3 cái cây bút, mỗi chiếc giá 5000 đồng. Hỏi Lan vẫn cài vsinh sống với bút không còn bao nhiêu tiền?

Câu 2.5: Một trại chăn uống nuôi bao gồm 8715 bé gà. Sau Lúc chào bán đi một số trong những con con kê thì số con kê sót lại ngay số gà lúc đầu. Hỏi cửa hàng sẽ phân phối đi bao nhiêu bé gà?

Câu 2.6: Mẹ đi chợ mua 24 gói bánh và một vài gói kẹo. Sau đó bà mẹ cài thêm 12 gói bánh cùng 30 gói kẹo thì hôm nay số gói bánh bằng số gói kẹo. Hỏi ban đầu chị em tải tất cả bao nhiêu gói bánh với gói kẹo?

Câu 2.7: Năm nay mẹ 42 tuổi. Trước phía trên 2 năm tuổi bé bởi tuổi mẹ. Hỏi 4 năm nữa thì tổng thể tuổi của 2 chị em nhỏ là từng nào tuổi?

Câu 2.8: Tính tổng độ lâu năm của những đoạn trực tiếp bao gồm trên mẫu vẽ, biết độ lâu năm đoạn trực tiếp AB là 15centimet và cha đoạn thẳng AM, MN với NB tất cả độ nhiều năm cân nhau.

Xem thêm: 4 Cách Chuyển Đổi File Word Sang Pdf, Công Cụ Chuyển Đổi Word Thành Pdf Tốt Nhất

Câu 2.9: Điền dấu: phù hợp vào vị trí chấm: 1236 x 3 …………. 3710.

Câu 2.10: Điền dấu: thích hợp vào địa điểm chấm: 4984 : 4 ………. 1240.

Bài 3: Đi search kho báu

Câu 3.1: An gồm 150 viên bi. Bình có rất nhiều rộng An đúng bởi 1/6 số bi của An. do vậy Bình có ……… viên bi.

Câu 3.2: Số 2185 gấp lên 4 lần thì được hiệu quả là ……….

Câu 3.3: Tìm x biết: x : 6 = 126 x 3.

Câu 3.4: Một xe pháo xe hơi đi từ bỏ tỉnh giấc A mang lại tỉnh B hết 5 giờ, 2 giờ đầu từng tiếng di được 50km, 3 giờ sau mỗi giờ đi được 45km. Hỏi quãng mặt đường từ tỉnh A cho tỉnh giấc B nhiều năm bao nhiêu ki-lô-mét?

Câu 3.5: Một hình vuông vắn tất cả chu vi là 104cm. Một hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn bởi cạnh của hình vuông cùng bằng 01/05 chiều dài. Hỏi chu vi hình chữ nhật lớn hơn chu vi hình vuông vắn là bao nhiêu?

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 15

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

(1) = (15); (2) = (20); (3) = (6); (4) = (9); (5) = (8); (7) = (12); (10) = (18); (11) = (19); (13) = (17); (14) = (16)

Bài 2: Hãy điền số phù hợp vào khu vực chấm

Câu 2.1: 628

Câu 2.2: 5512

Câu 2.3: 3996

Câu 2.4: 27000

Câu 2.5: 7470

Câu 2.6: 102

Câu 2.7: 60

Câu 2.8: 50

Câu 2.9:

Bài 3: Đi search kho báu

Câu 3.1: 175

Câu 3.2: 8740

Câu 3.3: 2268

Câu 3.4: 235

Câu 3.5: 208