On The Various Editions Of The Dai

*

*

English


Lời dẫn
*

大 越 史 記 全 書Đại Việt Sử Ký Toàn ThưBản in Nội những quan liêu bảnMỘC BẢN KHẮC NĂM CHÍNH HOÀ THỨ 18 (1697)

*

Phiên bản Alpha

Thiết kế và triển khai Văn phòng Nôm Na (Hà Nội):Tô Trọng Ðức, Vũ Xuân Lương, Lê Văn Cường, Lương Thị Hạnh, và Ngô Tkhô nóng GiangChỉ đạo: John Balaban, Ngô Tkhô nóng Nhàn, và Ngô Trung Việt

*

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư

Lê Vnạp năng lượng Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên... soạn thảo (1272 - 1697).Viện Khoa Học Xã Hội toàn quốc dịch (1985 - 1992).Nhà xuất bạn dạng Khoa Học Xã Hội (Hà Nội) ấn hành (1993).

Bạn đang xem: On the various editions of the dai

TÁC GIẢ - VĂN BẢN - TÁC PHẨM

PHAN HUY LÊ

Bộ Đại Việt sử ký toàn thỏng còn sót lại đến ngày nay là 1 trong cỗ Quốc sử phệ, có giá trị, lần thứ nhất được tương khắc in toàn thể và chào làng vào năm Đinc Sửu, niên hiệu Chính Hoà thứ 18, triều Lê Hy Tông, tức năm 1697. Trong lời tựa của lần xuất bản đó - hotline là Tựa Đại Việt sử ký kết tục biên - đội biên soạn đứng đầu là Tsay mê tụng, Hình bộ thượng thỏng tri Trung thư giám Lê Hy, cho biết bộ Quốc sử này là kết quả của một quá trình biên soạn, tu ngã trải qua nhiều đời: "Nước Việt ta, sử ký kết các đời vì những tiên hiền đức Lê Vnạp năng lượng Hưu, Phan Phu Tiên tạo sự trước, Ngô Sĩ Liên, Vũ Quỳnh biên soạn tiếp sau, cho đời Lê Huyền Tông (1663 - 1671) không đúng bọn tể thần Phạm Công Trứ tìm hiểu thêm sử cũ nlỗi sử ký kết nước ngoài kỷ, Bản kỷ toàn thư, Bản kỷ thực lục hầu như y theo danh lệ của các sử trước, lại tyêu thích xét biên soạn trường đoản cú quốc triều Trang Tông Dụ hoàng thượng (1533 - 1548) "không đúng bầy khảo thần khảo đính sử cũ, nơi nào sai thì sửa lại, chỗ nào đúng thì chép mang Lại đọc sự tích cũ, xem thêm các dã sử, nhiều loại biên, trường đoản cú Huyền Tông Mục Hoàng Đế năm Đức Nguyên thứ 2 (1675), toàn bộ sự thực trong 13 năm, cũng Điện thoại tư vấn là Bản kỷ tục biên. Sách làm hoàn thành, dâng lên ngự lãm, bèn sai thợ tương khắc in, ban bố trong thiên hạ" (Quyển thủ, Đại Việt sử ký tục biên từ bỏ, 1b - 3b).

vì vậy, bộ Đại Việt sử ký toàn thư là một trong dự án công trình tập đại thành các bộ sử vị những đơn vị sử học của những đời biên soạn, từ Lê Vnạp năng lượng Hưu đời Trần, qua Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên, Vũ Quỳnh đời Lê sơ, mang đến Phạm Công Trứ đọng, Lê Hy đời Lê Trung hưng, thuộc những người cộng sự cùng với chúng ta. Theo bản in từ bỏ ván tự khắc năm Chính Hoà 18 (1697) có thương hiệu phiên bản in Nội các quan tiền phiên bản - trường đoản cú trên đây Gọi tắt là bạn dạng Chính Hoà - bộ sử này tất cả quyển thủ 24 quyển, biên chép một biện pháp khối hệ thống lịch sử dân tộc trường đoản cú chúng ta Hồng Bàng đến năm 1675.

Bố viên của bộ sử như sau:

Quyển thủ: có những Lời tựa của Lê Hy, Phạm Công Trđọng, Ngô Sĩ Liên, Biểu dưng sách của Ngô Sĩ Liên, Phàm lệ, Kỷ niên mục lục và bài bác Việt giám thông khảo tổng luận của Lê Trung.

Xem thêm: Xem Phim Tay Đấm Thép 2 011), Tay Đấm Thép Hd Vietsub + Thuyết Minh

Ngoại kỷ: có 5 quyển, tự bọn họ Hồng Bàng mang đến những Sứ đọng quân.

Quyển 1: kỷ bọn họ Hồng Bàng, kỷ họ ThụcQuyển 2: kỷ bọn họ TriệuQuyển 3: kỷ ở trong Tây Hán, kỷ Trưng Nữ Vương, kỷ ở trong Đông Hán, kỷ Sĩ VươngQuyển 4: kỷ trực thuộc Ngô-Tấn-Tống-Tề-Lương, kỷ tiền Lý kỷ Triệu Việt vương vãi, kỷ Hậu lýQuyển 5: kỷ trực thuộc Tùy - Đường, ký bọn họ Ngô

Bản kỷ: bao gồm 19 quyển, trường đoản cú triều đình đến năm 1675.

Quyển 1: kỷ công ty Đinc, kỷ nhà LêQuyển 2: kỷ bên Lý: Thái Tổ, Thái TôngQuyển 3: Thánh Tông, Nhân TôngQuyển 4: Anh Tông, Cao Tông, Huệ Tông, Chiêu HoàngQuyền 5: kỷ nhà Trần, Thái Tông, Thánh Tông, Nhân TôngQuyển 6: Anh Tông, Minh TôngQuyển 7: Hiến Tông, Dụ Tông, Nghệ Tông, Duệ TôngQuyển 8: Phế Đế, Thuận Tông, Thiếu Đế, Hồ Quý Ly, Hồ Hán ThươngQuyển 9: kỷ Hậu Trần, kỷ thuộc MinhQuyển 10: kỷ Lê Hoàng Triều: Thái TổQuyển 11: Thái Tông, Nhân TôngQuyển 12: Thánh Tông (thượng)Quyển 13: Thánh Tông (hạ)Quyển 14: Hiến Tông, Túc Tông, Uy MụcQuyển 15: Tương Dực, Đà Vương, Cung Hoàng, Mạc Đăng Dung, Mạc Đăng KhanhQuyển 16: Trang Tông, Trung Tông, Anh Tông, Mạc Đăng Doanh cho Mạc Mậu HợpQuyển 17: Thế Tông, Mạc Mậu HợpQuyển 18: Kính Tông, Chân Tông, Thần TôngQuyển 19: Huyền Tông, Gia Tông

19 quyển Bản kdựa dẫm chia làm 3 phần:

Bản kỷ toàn thư: trường đoản cú quyền 1 mang lại quyển 10Bản kỷ thực lục: trường đoản cú quyển 11 mang lại quyển 15Bản kỷ tục biên: từ bỏ quyển 16 mang lại quyển 19

Sở Đại Việt sử ký toàn thỏng cùng với bố cục tổng quan nlỗi trên đã làm được kết thúc, khắc in với công bố vào thời điểm năm 1697.

Một sự việc công nghệ được đề ra là quy trình biên soạn từ Lê Vnạp năng lượng Hưu đến Lê Hy diễn ra thế nào, gần như ai đã tđam mê gia vào công trình xây dựng đó, góp sức của mọi người (tuyệt mỗi nhóm) như thế nào cùng vướng lại dấu ấn gì vào cỗ quốc sử còn sót lại mang lại ngày nay?

Muốn nắn đáp án vấn đề bên trên, chúng ta hãy rước cỗ Đại Việt sử cam kết toàn thỏng đời Chính Hoà làm cho đại lý với ngược chiếc thời gian, nghiên cứu và phân tích hầu hết cỗ sử chi phí thân của chính nó, bắt đầu trường đoản cú Đại Việt sử ký của Lê Văn Hưu đời Trần.